Fondo
Reglament

Inscripcions
Al local social del CEM, del 30 d'abril al 12 de maig, de 7 a 9 del vespre, i en el lloc de sortida el dia 13 de Maig, de 7 a 8 del matí (en el ben entès supòsit de no haber arribat al limit màxim d'inscrits).

També es podran efectuar a la pàgina web on seran efectives en el moment de fer el pagament amb targeta de crèdit.

El nombre d'inscrits es limitarà a 500 partipants.

Un cop duta a terme la inscripció, l'Organització no admetrà baixes ni canvis de titularitat en les inscripcions.

Assegurança
A tots els inscrits que no siguin socis del CEM o que no estiguin en possessió de la tarja anual de federat, se'ls inclourà en la inscripció l'assegurança temporal per un dia.

Finaçament
- L'esmorçar, l'avituallament de tots els controls, inclosos els de la sortida i de l'arribada, el record i tota l'organització és a càrrec dels inscrits que a través de les següents aportacions financen la Caminada:

    10 euros per a públic en general no socis del CEM.
    8 euros per a socis del CEM
    8 euros per a menors de 12 anys que NO siguin socis del CEM.
    7 euros per a menors de 12 anys que siguin socis del CEM.

- Aquest preu s'incrementa en 2 euros en el cas de NO ser socis del CEM y NO estar en possesió de la tarja federativa i, per tant, haver de disposar de l'assegurança temporal.

- Les inscripcions del dia 13 tindran el suplement d'1 euro.

Sortida, Arribada i Recorregut
- La sortida tindrà lloc a la plaça de la Vila (pl. Catalunya), a les 8 del matí per al recorregut llarg i a les 9 del matí per al recorregut curt.

- Hi ha dos itineraris, cadascun d'acord amb les possibilitats dels participants:
Un itinerari llarg de 15 Km. i un itinerari curt d'uns 9 Km. aproximadament, seguint un recorregut de camí suau escollit per l'Organització, dins del Parc de Collserola.

- L'arribada és en el mateix lloc on s'ha establert la sortida, sempre seguint el traçat marcat per l'Organització.

Normativa

- Els senyals d'orientació són de color taronja - butà.

- L'Organització NO proveirà de cap estri per beure (cal que dugueu un got).

- L'Organització prega als participants que tinguin un especial respecte cap a l'entorn on es desenvolupa la CAMINADA. A tots els controls hi haurà llocs adients per dipositar-hi les deixalles.

- L'Organització declina tota responsabilitat en cas d'accident, no així l'atenció.

- L'organització queda exclosa de responsabilitat en cas de problemes derivats del possibles estat de salud dels participants. També es reserva el dret de canviar el recorregut o el programa, si és el seu criteri o si les condicions meteteorològiques així ho aconsellen, i també el dret de resoldre qualsevol cas no previst en el reglament.

© Centre Excursionista de Molins de Rei - Powered by TORINNOVA